Start

AgileFirst är ett konsultföretag som arbetar med rådgivning, projekt- och förändringsledning inom både verksamhet och IT med mål att optimera IT-leveransen efter verksamhetens behov. Certifierad inom Agil metodik.

Nyheter

Amazon AWS re:Invent 2017

This years ”training” and inspirational trip went to Las Vegas to attend Amazon AWS re:Invent 2017 together 40k+ others and in particular my good friends Carl Nordenfelt (bynordenfelt.se) and Johan Waernulf who are very experienced and talented AWS freelance solutions architects. The week was full of inspirational seminars and I strongly recommend a search on youtube …

PRIIPs regulation my first project at Swedbank

My main assignment at Swedbank will be to manage the implementation of a group solution for the Bank beeing PRIIPs compliant by Jan 2018. I will managed a team of resources and will need to work across organisational boundaries to ensure front to back delivery. First Sprint planning to be scheduled ASAP! Let’s go!

Ledarskap & rådgivning

Verksamhetschefer och företagsledare har behov av rådgivning från erfarna och opartiska personer med kompletterande kunskap och erfarenheter för att bredda perspektiv och förstärka beslutsunderlag för att ge tungd i beslutsfattandet. Att ha olika ”bollplank” där det går att testa idéer och tankar förutsättningslöst och i förtroende. Att kunna vända sig till någon eller några som med fräscha ögon kan ge feedback på tankar, utmaningar och möjligheter. Samtidigt ge tydliga råd och hjälpa till att sätta fokus på viktiga förändringsområden, investeringar och projekt, med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar, behov och budget.

Johan är van rådgivare till VD/CEO samt verksamhetschefer i frågor som rör deras digitala roadmap. Att vara ett stöd till CIO/teknikchefer i utforskande kring olika idéer och behov som sedan kan resultera i projekt, kravarbete, upphandlingar mm. Att assistera med att skapa acceptans och sponsring från ledning och verksamhet och vidare även att arbeta med förändringsarbete och implementation av projekt.

Projekt- och programledning

Johan besitter mångårig erfarenhet i att länka affären med teknik och kombinerar brett tekniskt kunnande med stort verksamhetsfokus för att maximera värdeskapandet och ROI. Han är van att leda förändringsarbete och implementera projekt på alla nivåer i en organisation, från gräsrot (operations, IT drift, & utveckling) till ledning och styrelsemedlemmar samt ägare i små till stora organisationer. Johan varierar traditionell projektmetodik med Lean/Agil metodik i leveransen för att få ut maximalt värde givet organisationens behov och förutsättningar. Han innehar bred teknisk- och affärskompetens vilket bidrar till ett effektivt och resultat-orienterat arbete med fokus på rätt möjligheter, utmaningar och risker.

Kontakt

Johan Nordin

e. johan@agilefirst.se
m. +46 767 12 00 44

View Johan Nordin's LinkedIn profile View Johan Nordin’s profile

 

AgileFirst Aktiebolag

Falkvägen 5
132 46 Saltsjö-Boo

Org.nummer  559030-0272
Moms SE-5590300272-01