Start

AgileFirst är ett konsultföretag som arbetar med rådgivning, projekt- och förändringsledning inom både verksamhet och IT med mål att optimera IT-leveransen efter verksamhetens behov. Certifierad inom Agil metodik.

Nyheter

New client

Please to confirm that I recently joined Swedbank on a long term contract, to begin with until the end of the year. I will look after the IT development and launch for a number of projects relating to regulatory changes. A bit more technical focus than my most recent role at Nasdaq which was 90% …

MiFID II at Nasdaq EU exchanges

The MiFID II program mandate is changing and so it my role. My role is now to cover programme management for corporate wide operational readiness covering all European exchanges including the related business and support units.

Ledarskap & rådgivning

Verksamhetschefer och företagsledare har behov av rådgivning från erfarna och opartiska personer med kompletterande kunskap och erfarenheter för att bredda perspektiv och förstärka beslutsunderlag för att ge tungd i beslutsfattandet. Att ha olika ”bollplank” där det går att testa idéer och tankar förutsättningslöst och i förtroende. Att kunna vända sig till någon eller några som med fräscha ögon kan ge feedback på tankar, utmaningar och möjligheter. Samtidigt ge tydliga råd och hjälpa till att sätta fokus på viktiga förändringsområden, investeringar och projekt, med utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar, behov och budget.

Johan är van rådgivare till VD/CEO samt verksamhetschefer i frågor som rör deras digitala roadmap. Att vara ett stöd till CIO/teknikchefer i utforskande kring olika idéer och behov som sedan kan resultera i projekt, kravarbete, upphandlingar mm. Att assistera med att skapa acceptans och sponsring från ledning och verksamhet och vidare även att arbeta med förändringsarbete och implementation av projekt.

Projekt- och programledning

Johan besitter mångårig erfarenhet i att länka affären med teknik och kombinerar brett tekniskt kunnande med stort verksamhetsfokus för att maximera värdeskapandet och ROI. Han är van att leda förändringsarbete och implementera projekt på alla nivåer i en organisation, från gräsrot (operations, IT drift, & utveckling) till ledning och styrelsemedlemmar samt ägare i små till stora organisationer. Johan varierar traditionell projektmetodik med Lean/Agil metodik i leveransen för att få ut maximalt värde givet organisationens behov och förutsättningar. Han innehar bred teknisk- och affärskompetens vilket bidrar till ett effektivt och resultat-orienterat arbete med fokus på rätt möjligheter, utmaningar och risker.

Kontakt

Johan Nordin

e. johan@agilefirst.se
m. +46 767 12 00 44

View Johan Nordin's LinkedIn profile View Johan Nordin’s profile

 

AgileFirst Aktiebolag

Falkvägen 5
132 46 Saltsjö-Boo

Org.nummer  559030-0272
Moms SE-5590300272-01